cart

back Tęsti apsipirkimą
Krepšelis tuščias!

Remigijus Misiūnas ,,Jo Didenybės prieglobstyje: Didžiosios Britanijos lietuviai Pirmojo pasaulinio karo metais"

Knyga skirta lietuvių kolonijos Didžiojoje Britanijoje XIX a. pab. - 1918 m. istorijai. Jos autorius, Vilniaus universiteto profesorius Remigijus Misiūnas analizuoja lietuvių bendruomenės formavimąsi Didžiojoje Britanijoje – religinių ir pasaulietinių organizacijų atsiradimą, kasdienio išeivių gyvenimo realijas. Svarbi knygos dalis skiriama Didžiosios Britanijos lietuvių informacinės erdvės susiformavimui, periodikos bei knygų leidybai, informacijos sklaidos kanalams ir jų panaudojimui įvairių bendruomenės grupių priešpriešose.

Ypatingas dėmesys skiriamas Pirmojo pasaulinio karo nulemtiems pokyčiams, paveikusiems visas lietuvių bendruomenės gyvavimo sritis, 1917 m. įvykiams, lėmusiems išeivių tarnybą britų armijoje ar priverstinį išvykimą į Rusiją.

Knygos prieduose skelbiami Pirmojo pasaulinio karo metais rašyti civilių ir kariavusių britų armijos gretose lietuvių laiškai, Martyno Yčo įspūdžiai apsilankius Didžiojoje Britanijoje 1916 metais bei sąrašas žinomų lietuvių, Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavusių britų kariuomenėje.

3.00€