cart

back Tęsti apsipirkimą
Krepšelis tuščias!

Remigijus Misiūnas. Laiškai iš svetimų karų : lietuvių spauda apie JAV karus XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje ir lietuvių karių laiškai iš jų

1898 metų Ispanijos–JAV karas.

1899–1902 metų Filipinų–JAV karas

JAV dalyvavimas 1900-ųjų tarptautinėje invazijoje į Kiniją.

Pirmieji karai, kuriems didelį dėmesį skyrė JAV lietuvių spauda

Karai, atvėrę duris išeiviams į JAV armiją.

 

Pirmoje knygos dalyje nagrinėjama lietuvių spaudos reakcija į šiuos karus – kaip remdamasi įvairių šaltinių informacija ji atskleidė šių konfliktų užuomazgas ir jų eigą. Lietuviškų laikraščių redaktoriai neretai kritiškai vertino JAV spaudos bei politikų poziciją nepriklausomybės siekusių šalių atžvilgiu, o JAV veiksmus lygino su Rusijos politika Lietuvoje. Šios publikacijos – vienos lietuviškos tarptautinės žurnalistikos ištakų. Be to, spauda atspindėjo karų įtaką JAV ir išeivių gyvenimui, lietuvių požiūriui į juos, informavo apie išėjusius į karą tautiečius, jų likimus.

Antrąją knygos dalį sudaro išeivių spaudoje skelbti JAV armijoje tarnavusių lietuvių laiškai. Jie atskleidžia, kas lietuvius atvesdavo į JAV armiją, ką jie išgyveno egzotiškose šalyse, mūšiuose žvelgdami mirčiai į akis ir laidodami žuvusius draugus, išėjus kautis už pavergtų tautų laisvę ir galop supratus, kad ne už tai lieja kraują. Šie laiškai – bene pirmieji mus pasiekę liudijimai skaudžios patirties, kokią išgyvendavo lietuviai svetimų armijų gretose kariaudami svetimuose karuose.

 

<...> einu musztis ir guldau galva už ta brange žeme wisiems biedniems ir bagotiems walna Amerika.

P. Kaminskas. Camp Alger, Va. 1898

Asz neveliju nė vienam lietuviui į Amerikos kariauną pasiduoti, jei tik kokiam tinginiui ar girtuokliui, kurie tada pažintų, kaip ant svieto gyventi.

Juozas Vosylius, Pekin, 1900 rugsėjo 13 d. 

7.63€